Decyzja o przydatności wody do spożycia - 2022.12.21

Decyzja o przydatności wody do spożycia - 2021.12.31

Decyzja o przydatności wody do spożycia - 2020.12.18

Wykonane badania wody 2020.12.10
Wykonane badania wody 2020.12.10

Wykonane badania wody 2020.09.22

Wykonane badania wody 2020.04.20
Wykonane badania wody 2020.04.20
Wykonane badania wody 2020.04.20
Wykonane badania wody 2020.04.20

Decyzja o przydatności wody do spożycia - 2020.01.15

Wykonane badania wody 2019.12.12
Wykonane badania wody 2019.12.12

Wykonane badania wody 2019.12.05
Wykonane badania wody 2019.12.05
Wykonane badania wody 2019.12.05
Wykonane badania wody 2019.12.05
Wykonane badania wody 2019.12.05
Wykonane badania wody 2019.12.05

Wykonane badania wody 2019.09.19
Wykonane badania wody 2019.09.19
Wykonane badania wody 2019.09.19

Wykonane badania wody 2019.05.28

Wykonane badania wody 2019.05.22

Wykonane badania wody 2019.04.30
Wykonane badania wody 2019.04.19
Wykonane badania wody 2019.04.19
Wykonane badania wody 2019.04.18

Wykonane badania wody 2019.03.14
Wykonane badania wody 2019.03.14
Wykonane badania wody 2019.03.14

Decyzja o przydatności wody do spożycia

Wykonane badania wody 2018.12.19

Wykonane badania wody 2018.12.17

Wykonane badania wody 2018.09.14

Wykonane badania wody 2018.09.04
Wykonane badania wody 2018.09.04
Wykonane badania wody 2018.09.04
Wykonane badania wody 2018.09.04

Wykonane badania wody 2018.06.26
Wykonane badania wody 2018.06.26

Decyzja o przydatności wody do spożycia

Wykonane badania wody 2017.10.20
Wykonane badania wody 2017.10.20
Wykonane badania wody 2017.10.20

Wykonane badania wody 2017.10

Wykonane badania wody 2017.10

Wykonane badania wody 2017.10

Decyzja o przydatności wody do spożycia
Wykonane badania wody nr 1
Wykonane badania wody nr 2
Wykonane badania wody 2018.09.04